• Compound elimination round - 50 Meters Boys (ARCHERY)

    Sri Kanteerava Stadium 200 mtrs track 16th & 17th May 2022

    ಕಬಡ್ಡಿ: ಕಬಡ್ಡಿ ಮೂಲತಃ ರಣತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಾಳೀ ಮಾಡಿ ಜಿಗಿತ, ನೆಗೆತ ಅಥವಾ ಕುಸ್ತಿಯಂತಹ ಬಾಹ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದೆ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ತಂಡವು ಇದರಿಂದ ಅಂಕಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸುವ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1990 ರಲ್ಲಿ, ಏಷಿಯನ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಷಿಯನ್ ಬೀಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

  • Event scoresheet and results are not ready or being updated.

  • More information


    Competition Director(s): B M Anil Kumar, 9632419333 (M) [Karnataka Amateur Archery Association]